גיא יצחקי guy yitzhaki
Cracks סדקים

הקרנת וידאו על גבי שולחן, מדפסת, תוכנה
video projection on modified table, printer, software