גיא יצחקי guy yitzhaki
patternspatterns
ואריאציה #1variation #1
קוline
בריכהpool
רחשmurmur
חילוף חומריםmetabolism
סדקיםcracks
דברים נראים טוב מרחוקthings look better
from a distance
מפת שולחןtable map
ירושליםjerusalem
דלת הצצהpeeping door