גיא יצחקי guy yitzhaki
Peeking Door דלת הצצה

וידאו, דלת, עינית
video, door, peeking hole