גיא יצחקי guy yitzhaki
Jerusalem ירושלים

הקרנת וידאו על מגירת דפוס
Video projection on printing drawer