גיא יצחקי guy yitzhaki
Table Map מפת שולחן

מפת סאונד של רחוב הלני המלכה, ירושלים
קופסת אור, רישום, 8 דיסקמנים, אוזניות

Sound map of Heleni Hamalka street, Jerusalem