גיא יצחקי guy yitzhaki
Metabolism חילוף חומרים

הקרנת וידאו, שלושה ערוצים
3 channel video projection