גיא יצחקי guy yitzhaki
Patterns

מיצב וידאו במוזיאון המדע, ירושלים
דגמי טיורינג מוקרנים על גבי חלקי חומרה

video installation at the Bloomfield Science Museum, Jerusalem
Turing patterns projected on pieces of computer hardware